Privacyverklaring

Als u contact opneemt met Miracle Doodles, dan verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Miracle Doodles is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. In de onderstaande verklaring kunt u lezen welke gegevens wij van u bewaren en hoe wij dit doen. Daarnaast leggen we uit met welk doel en hoelang wij uw gegevens bewaren en met wie we uw gegevens delen. Ook vermelden we welke rechten u heeft met betrekking tot de gegevens die u ons verstrekt.
Bij vragen hierover kunt u contact met Miracle Doodles opnemen via: info@miracledoodles.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Miracle Doodles verwerkt alleen gegevens die u actief aan ons verstrekt, mondeling of schriftelijk. Als u contact met ons opneemt om te informeren naar een plek op de wachtlijst of met andere vragen, dan verwerken wij uw naam en emailadres, telefoonnummer en andere gegevens die u bij dit contact aan ons verstrekt. Als er mogelijkheid is om in te schrijven op de wachtlijst van Miracle Doodles, dan ontvangt u van ons een inschrijfformulier waarin om meer gegevens wordt gevraagd. We bewaren uw naam, adresgegevens, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en emailadres. Daarnaast bewaren we de gegevens die u verstrekt over uw gezinssamenstelling, woon- en werksituatie en gegevens over de gezondheidssituatie van u en uw gezin die van belang zijn voor de toewijzing en het samenleven met een pup. Deze gegevens worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de mensen op de wachtlijst, om zo goed mogelijk een pup te kunnen matchen met zijn toekomstige eigenaren en voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u sluiten.

Voor onze financiële administratie, facturatie en het verwerken van uw betaling bewaren wij uw naam, factuuradres, eventuele bedrijfsnaam, bankrekeningnummer, KVK-nummer en BTW-nummer.

Er worden geen gegevens van u opgeslagen wanneer u onze website www.miracledoodles.nl bezoekt.

Als u bij ons ingeschreven staat en we hebben zekerheid over de dracht van een teefje, dan ontvangt u een link naar een besloten Facebookgroep. In deze groep wordt informatie gedeeld over het betreffende nestje. Ook andere toekomstige eigenaren van een pup uit dit nestje kunnen zich aanmelden bij deze groep. Aanmelding bij deze groep is vrijwillig. Bij deelname aan deze besloten groep is uw naam en Facebookprofiel vindbaar voor andere leden van de groep. Miracle Doodles is niet verantwoordelijk voor gegevens die u deelt op Facebook.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Miracle Doodles bewaart uw gegevens niet zomaar.
De gegevens die u aan ons verstrekt worden door ons verwerkt in verband met het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening aan u, zowel de plaatsing van een pup als de nazorg die wij verlenen tijdens het hele leven van de pup. Daarnaast worden uw financiële gegevens bewaard in verband met de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Miracle Doodles bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Als u geen pup van ons krijgt toegewezen, verwijderen wij uw gegevens binnen 6 maanden.
Wanneer u een pup van Miracle Doodles krijgt toegewezen, bewaren wij uw gegevens voor de hele levensduur van de pup en tot 2 jaar daarna.
In verband met de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst zijn wij verplicht uw financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Daarna worden deze gegevens verwijderd.

Hoe verwerken wij uw gegevens?
Uw gegevens worden met zorgvuldigheid behandeld en bewaard.
Om uw gegevens te beschermen en te voorkomen dat uw gegevens verloren kunnen gaan, openbaar worden of dat derden u gegevens zouden kunnen inzien zijn door Miracle Doodles passende maatregelen genomen. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving op een interne server.
Mocht er onverhoopt op enig moment een datalek ontstaan, dan zullen wij zowel u als de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 24 uur na ontdekking hiervan op de hoogte brengen.
Mocht u het gevoel hebben dat uw gegevens niet goed genoeg worden beschermd, neem dan contact op met ons via info@miracledoodles.nl

Met wie delen we uw gegevens?
Miracle Doodles verkoopt nooit uw gegevens aan derden.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of in verband met een wettelijke verplichting. Hiervoor sluiten wij een verwerkersovereenkomst met betreffende partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Door contact met ons op te nemen en door het invullen, ondertekenen en retourneren van het inschrijfformulier geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal rechten als het gaat om uw gegevens.
U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Miracle Doodles. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@miracledoodles.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen zullen we u laten weten wat daar de reden van is. Intrekken van toestemming om uw gegevens te bewaren of verwijdering van uw gegevens kan wel gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u en de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Klacht indienen?
Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet op een correcte manier verwerkt worden door ons, kun u contact met ons opnemen via info@miracledoodles.nl Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Tot slot
Miracle Doodles kan haar privacybeleid wijzigen. Daarom raden we u aan deze verklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Laatste wijziging: 15-04-2021

error: